Jana Němčíková

Jana Němčíková
  • kategorie - dorka W19 (2000), člen svazu
  • letní biatlon     I.VT  
  • biatlon            II.VT  
 
ZODM 2013- výběr Moravskoslezského kraje