Jana Němčíková

Jana Němčíková
  • kategorie - dorka B (2000), člen svazu
  • letní biatlon     I.VT  
  • biatlon             - VT