Ema Korytářová

  • kategorie -  žačka W15 (2005), člen svazu
  • letní biatlon         II.VT
  • biatlon                 II.VT
 
   ZODM 2017- biatlon- výběr OL kraje
   LODM 2019- letní biatlon- výběr OL kraje